Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Dessa företag har cirka 1,9 miljoner anställda. De enskilda företagen är medlemmar i medlemsorganisationerna och samtidigt medlemmar i Svenskt Näringsliv.
Drygt 98 procent av företagen har färre än 250 anställda.

Här finns en länk till en förteckning över Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Medlemmar i SKR är Sveriges 290 kommuner och 20 regioner. Drygt 1 miljon människor arbetar i kommunerna och regionerna. www.skr.se

Arbetsgivarverket företräder 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området med ca 250 000 anställda. www.arbetsgivarverket.se

Övriga arbetsgivarorganisationer

Det finns också flera mindre arbetsgivarorganisationer:

Arbetsgivaralliansen är arbetsgivarorganisation för omkring 3 200 ideella och idéburna organisationer med cirka 41 000 anställda. www.arbetsgivaralliansen.se

Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) förhandlar om löner och allmänna anställningsvillkor för bland annat bankanställda. BAO har cirka 160 delägare med cirka 42 000 anställda. www.bao.se

Fastigo, Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation organiserar 1 000 medlemsföretag inom bostads- och fastighets­branschen med 23 000 anställda. www.fastigo.se

Fremia företräder i huvudsak idéburna, kooperativa och ömsesidiga företag, idéburna välfärdsaktörer och civilsamhällets organisationer. Organisationen bildades 1 januari 2021 genom ett samgående av Arbetsgivareföreningen KFO och Idea. Fremia har 5 400 medlemsföretag som tillsammans har 145 000 anställda. www.fremia.se

Frisörföretagarna har cirka 4 000 medlemsföretag med cirka 4 000 anställda. www.frisor.se,

Sinf (Svensk Industriförening) är en arbetsgivarorganisation utanför Svenskt Näringsliv med både tillverkande och tjänsteproducerande företag bland sina cirka 1 000 medlemsföretag. Antalet anställda i företagen är cirka 23 000. www.sinf.se

Sobona är en sammmanslagning av arbetsgivarorganisationerna Pacta och KFS vars medlemmar till största delen utgörs av kommunala företag, bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund. De cirka 1 100 medlemmarna har cirka 100 000 medarbetare. www.sobona.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivarorganisation för Svenska kyrkans församlingar, stift och samfälligheter med sammanlagt cirka 22 000 anställda. www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för arbetsgivare i scenkonstsektorn med cirka 115 medlemmar som har cirka 12 500 anställda. www.svenskscenkonst.se

Exempel på andra mindre organisationer som förhandlar om centrala kollektivavtal om löner och allmänna villkor är Arbetarrörelsens förhandlingsorganisation Folkbildningsförbundet studieforbunden.se och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund www.skorstensfejare.se, Teatercentrum www.teatercentrum.se.