Det finns cirka 700 kollektivavtal om löner och anställningsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Cirka 500 avtal som omfattar närmare 3 miljoner anställda ingick i avtalsrörelsen.

Tio medlingar på förbundsnivå i avtalsrörelsen

Under avtalsrörelsen tillsattes medlare i tio ärenden. Ett av dem gällde förlängning, prolongering, av avtal i byggsektorn. Till sidan om medlingar

Avtalsrörelsen lades på is

Den 20 mars beslutade parterna inom industrin, som svar på en hemställan från de opartiska ordförandena, att skjuta upp förhandlingarna till den 1 oktober och att förlänga de gällande avtalen till den 31 oktober.

Pressträff med LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke med anledning av konsekvenserna av Covid-19 utbrottet. Gemensamt uppmanade de till att förlänga de gällande avtalen. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Övriga parter på arbetsmarknaden beslutade också att skjuta upp sina förhandlingar. Både den svårförutsägbara ekonomiska situationen och praktiska problem i samband med coronaepidemin låg bakom besluten.

De förlängda avtalen fick sina utlöpningstider under hösten 2020. De avtal som löpte ut i oktober berörde cirka 2 miljoner anställda.

Avtal om korttidsarbete

Parterna på arbetsmarknaden fick snabbt ställa om sina förhandlingsorganisationer för att i stället förhandla fram avtal som gjorde det möjligt att tillämpa det nya korttidsarbetet.

Läs mer om korttidsarbete här.

Normerande avtal

Den 31 oktober tecknade industrins parter avtal som fick ett brett genomslag på den övriga arbetsmarknaden och blev normerande. Avtalen tecknades på 29 månader och den sammanlagda kostnaden för arbetsgivarna beräknades till 5,4 procent.

Läs mer om lönenormering, det så kallade märket och den exportberoende sektorns roll i lönebildningen här.

Läs mer om de 700 avtalen på arbetsmarknaden och vilka avtal som löper ut under året.

En utförlig beskrivning av avtalsrörelsen 2020 finns i Medlingsinstitutets årsrapport som presenterades den 27 april 2021. Länk till årsrapporten

Porträttt på Christian Kjellström

Christian Kjellström

Utredare/nationalekonom

Fråga mig om kollektivavtal

   08-545 292 46  |  076-037 32 83