Redan samma dag som möjligheten öppnades tecknades det första kollektivavtalet om korttidspermittering. Det var Visita och Hotell- och restaurangfacket som gick först.

Foto: Bildbyrån Scandinav

Genom att parter på olika nivåer tecknat sådana avtal omfattas 90 procent av de anställda i privat sektor med kollektivavtal av möjligheten till korttidsarbete.  Av de 666 kollektivavtal om löner och allmänna villkor som finns i den privata sektorn omfattas 558 av den möjligheten. Det innebär att mer än 2 miljoner anställda har arbetsgivare som omfattas av avtal som öppnar för korttidsarbete.

Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning ger en uppfattning om användningen av korttidsarbetet. Antalet permitterade minskade under sommarmånaderna för att öka något i september igen.

Antalet permitterade april-september enligt SCB:s arbetskraftsundersökning.

I april var nästan hälften av de anställda i kultursektorn sysselsatta i korttidsarbete.

Andel anställda i olika branscher som korttidsarbetade 16 mars till 11 maj 2020. Källa:Tillväxtverket

Mer information om korttidsarbete

I en rapport från oktober 2020 studerar Medlingsinstitutet närmare korttidsarbetet och dess användning.

Det finns olika system för korttidsarbete. Ett statligt stöd för korttidsarbete vid en synnerligen djup lågkonjunktur infördes 2014. Under våren 2020 kompletterades detta stöd med möjligheter att få stöd vid ekonomiska svårigheter i det enskilda företaget, oavsett det allmänna konjunkturläget, bland annat  mot bakgrund av konsekvenserna av corona-viruset. Läs mer om korttidsarbete här

På Tillväxtverkets webbplats finns mer information om korttidsarbete. Länk till Tillväxtverket