Beskrivning av tecknade avtal

På sidan går det att söka på arbetsgivar- och /eller facklig organisation. I databasen finns de avtal som tecknats från 2019. Den kommer att uppdateras efter hand. Avtalen är registrerade efter det år de tecknades, inte efter det år de löpte ut.