En avtalsrörelse har inte ett bestämt startdatum och slutar inte heller vid en given tidpunkt. På arbetsmarknaden förhandlas och tecknas kollektivavtal hela tiden eftersom kollektivavtal gäller olika länge och inte nödvändigtvis ligger i fas med varandra.

Med en avtalsrörelse brukar man mena förhandlingarna om de kollektivavtal som löper ut ett visst år. En avtalsrörelse omfattar alltså inte alla de cirka 670 kollektivavtal som finns på den svenska arbetsmarknaden Vissa år är aktiviteten större än andra. År 2017 och 2020 är exempel på omfattande avtalsrörelser då cirka 500 kollektivavtal löpte ut vart och ett av åren och förhandlades om. Andra år är förhandlingarna färre. År 2018 tecknades till exempel bara 30 nya kollektivavtal på förbundsnivå.

”Avtalsrörelse?! Hur går det till” Är ett häfte som beskriver turerna i en avtalsrörelse från förberedelser till tecknat avtal. Läs och ladda ned häftet