Bilderna är fria att publicera med angivande av fotograf. Det går att beställa bilderna på Irene Wennemo i högre upplösning. Mejla i så fall Bosse Andersson som är kommunikationsansvarig.

Irene Wennemo, generaldirektör.
Foto: PMAGI/Linnea Carlsson.
Irene Wennemo, generaldirektör.
Foto: PMAGI/Linnea Carlsson.
Irene Wennemo, generaldirektör.
Foto: PMAGI/Linnea Carlsson.
Per Ewaldsson, chefsjurist.
Foto: Medlingsinstitutet
Porträtt på John Ekberg
John Ekberg, statistikansvarig.
Foto: Medlingsinstitutet
Porträtt på Petter Hällberg
Petter Hällberg, statistiker och nationalekonom.
Foto: Medlingsinstitutet
Christian Kjellström, utredare och nationalekonom.
Foto: Medlingsinstitutet