Medlingsinstitutet ska verka för en väl fungerande lönebildning, medla i arbetstvister och ansvara för lönestatistik.

Beslutet att inrätta en myndighet med det här uppdraget kom sig av att lönebildningen i ett par decennier hade orsakat problem för den svenska ekonomin med höga löneökningar och hög inflation. I början av 1990-talet steg arbetslösheten kraftigt, en halv miljon arbeten försvann på några år.

1997 tillsatte regeringen en utredning som granskade principerna för löneförhandlingar, reglerna för medling och lagstiftningen kring stridsåtgärder. En del av utredningens förslag genomfördes, men först efter resultatlösa försök att få arbetsmarknadens parter att själva komma överens om nya spelregler. Riksdagen fattade beslut om myndighetens tillkomst i april 2000.

Vårt uppdrag

Medlingsinstitutet ska verka för en väl fungerande lönebildning, medla i arbetstvister och ansvara för lönestatistik. Läs mer om vårt uppdrag här.

Lättläst

Kort om oss, vad vi gör och om hur det fungerar på arbetsmarknaden. Läs lättläst här.

Lediga jobb

Medlingsinstitutet är en liten myndighet och har inte regelbundet lediga tjänster. Här hittar du våra lediga jobb.

Kontakt

Om du har någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta oss. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Remissvar

Medlingsinstitutet svarar varje år på ett antal remisser. Här kan du se alla våra remissvar

Öppna data

Öppna data är data som finns på webbplatsen – fria att ladda ned och använda. Ta del av våra öppna data här