Avsikten är att remissinstanserna ska kunna ge lagstiftaren ökad kunskap inför ett lagförslag och perspektiv på förslagets konsekvenser.

Så här har Medlingsinstitutet svarat på remisser sedan 2017.

2021

2020

2019

2018

2017