Lönestrukturstatistiken ger en bild av löneläget i samhällets olika sektorer, men visar också lönerna i 429 yrken eller yrkesgrupper.

Statistiken ligger också till grund för Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män.

Statistiken samlas in en gång om året. I privat sektor och staten i september och för kommuner och regioner i november. Statistiken är därför känslig för när lönerevisioner sker och jämförelser från ett år till ett annat bör göras med försiktighet.

Foto: Eva Söderberg/Mostphotos

Löner i Sverige 2020

SektorGenomsnittslön
Samtliga36 100
Privat sektor36 600
Arbetare29 400
Tjänstemän44 400
Offentlig sektor34 900
Kommuner32 200
Regioner38 900
Staten39 800

Så fördelar sig lönerna

I diagrammet ser man hur lönerna fördelar sig över alla anställda med genomsnittslönen och medianlönen markerade. Den vanligaste månadslönen år 2019 var 30 000 kronor. Löner över 80 000 kronor har samlats i stapeln för 80 000 av diagramteknisk skäl.

Lönefördelning 2019

Lönespridning

Den tiondel av svenskarna som har högst lön har minst dubbelt så hög lön som den tiondel som har lägst lön. Det kan man se om man studerar lönespridningen. I ett internationellt sammanhang har Sverige en låg lönespridning. Läs mer om lönespridning

Statistiklänkar

Sök lönestatistik för olika yrken hos SCB

Länk till lönestrukturstatistiken hos SCB

Utvalda statistiklänkar hos Medlingsinstitutet

Skillnad i lön och inkomst

Det är lätt att blanda ihop begreppen lön och inkomst. Läs mer om begreppen här.

Mer om statistiken

Lönestrukturstatistiken följer indelningen i Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK, som är ett system för att gruppera individers yrken eller arbetsuppgifter.  Yrken grupperas i fyra nivåer där den första innehåller 10 yrkesområden och den fjärde och mest finfördelade innehåller 429 yrken. Inplacering av ett yrke baseras på arbetsuppgift, arbetserfarenhet samt kvalifikationsnivå.  I Medlingsinstitutets statistik finns för den privata sektorn en uppdelning i arbetare och tjänstemän. Denna indelning reviderades något i mars 2020.

Löneskillnad mellan kvinnor och män

Lönestrukturstatistiken används av Medlingsinstitutet också för att analysera kvinnors och mäns löner. Läs mer om löneskillnaden

I en årlig rapport beskriver Medlingsinstitutet närmare löneskillnaden mellan kvinnor och män. Rapporterna innehåller också en fördjupningsdel.

Ladda ned rapporten

Porträtt på John Ekberg

John Ekberg

Statistikansvarig

Fråga mig om lönestatistik

   08-545 292 42  |  070-751 74 53