Frågor om medling

Här listar vi några av de vanligaste frågorna kring medling

  • Medlingsinstitutet betalar medlarnas arvode från sitt statliga anslag. Det är alltså skattepengar som finansierar verksamheten.

  • Medlingsinstitutet har inga anställda medlare. Medlarna får sina uppdrag från gång till gång. Ett trettiotal personer står till förfogande som medlare. Utöver dem som utses som medlare i förbundsförhandlingar mellan fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer finns fyra medlare som medlar i tvister på lokal nivå mellan fack och enskilda arbetsgivare.

Per Ewaldsson

Chefsjurist

Fråga mig om arbetsmarknadskonflikter

   08-545 292 47  |  070-423 37 34