Den svenska arbetsmarknaden är fredlig, särskilt ur ett internationellt perspektiv. Men varsel och stridsåtgärder som strejk och lockout förekommer, i synnerhet under år med stora avtalsrörelser.

Medlingar 2020 och 2021

Följ länken till en förteckning över medlingar på förbundsnivå och lokala medlingar under 2020 och 2021 .

Varsel, medlingar och stridsåtgärder 2020 och 2021

Länkar till konfliktstatistik

Statistik över förlorade arbetsdagar på grund av konflikt sedan 1965

Jämförelse av konfliktdagar i de nordiska länderna

Förlorade arbetsdagar på grund av stridsåtgärder på arbetsmarknaden