Medlingsinstitutet har fyra medlare tillgängliga för medling i lokala tvister. I lokala tvister tillsätts medlare oftast när fackförbund med hot om stridsåtgärder ställer krav på enskilda arbetsgivare att teckna kollektivavtal.

 • Förre chefsjuristen Kurt Eriksson är medlare i Stockholms, Gotlands, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län.
 • Förre rådmannen Karl Glimnell medlar i Hallands, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län.
 • Förre hovrättspresidenten Ralf G Larsson är medlare i Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Östergötlands län.
 • Förre hyresrådet Carl Rydeman medlar i Gävleborgs, Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Medlingsinstitutet har också ett antal medlare till sitt förfogande för medling mellan förbundsparter. I de flesta fall rör det sig om medling i förhandlingar om rikstäckande branschavtal, men det kan också röra sig om tvister om företagsavtal där förbundsparter är inblandade.

Medlare med uppdrag på förbundsnivå sedan 2014

 • Jan Peter Duker Första medlingen 2012. Tidigare vd i arbetsgivarorganisationen Arbio och därefter vice vd och avtalsansvarig i Svenskt Näringsliv.
 • Göran Ekström Första medlingen 2012. Tidigare statssekreterare, överdirektör vid Tullverket, tf landshövding i Södermanland och generaldirektör vid Arbetsgivarverket.
 • Claes Ennerberg Första medlingen 2015. Tidigare chefsjurist på Almega.
 • Kurt Eriksson Första medlingen 2004. Tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet. Fast medlare. Ledamot av Arbetsdomstolen.
 • Malte Eriksson Första medlingen 2010. Tidigare ordförande för Grafiska Fackförbundet.
 • Cecilia Fahlberg Pihlgren Första medlingen 2017. Tidigare ordförande i fackförbundet Unionen.
 • Anders Forsberg Första medlingen 1998. Tidigare riksdagsöverdirektör och förbundsordförande i Jusek.
 • Lenita Granlund Första medlingen 2021. Tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal.
 • Göran Gräslund Första medlingen 2010. Tidigare generaldirektör på Datainspektionen.
 • Anders Hammarbäck Första medlingen 2016. Tidigare förhandlingschef på fackförbundet Vision.
 • Olle Hammarström första medlingen 2001. Civilekonom, tidigare anställd vid bland annat Industridepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF).
 • Bengt Huldt Första medlingen 2012. Tidigare VD för Stål- och metallarbetsgivarna, Gruvornas arbetsgivareförbund och Svemek.
 • Stefan Hult Första medlingen 2019. Tidigare bland annat departementsråd och planeringschef vid Arbetsmarknadsdepartementet.
 • Bengt KÅ Johansson Första medlingen 1996. Tidigare bland annat löneminister, civilminister och landshövding i Älvsborgs län.
 • Inger Jonasdotter Första medlingen 2016. Tidigare förhandlare på Almega och branschansvarig för Almega serviceentreprenörerna.
 • Åsa Kjellberg Kahn Första medlingen 2020. Tidigare förhandlingschef på Installatörsföretagen.
 • Anders Lindström Första medlingen 2007. Tidigare ordförande i Sjöfolksförbundet och chef för Sjöfartsverket. Medlingsinstitutets förste generaldirektör från 2000 till år 2005.
 • Ella Niia Första medlingen 2016. Tidigare ordförande för Hotell- och restaurangfacket.
 • Anders Norberg Första medlingen 2020. Tidigare bland annat vice vd för Transportföretagen och förhandlingschef för Biltrafikens arbetsgivareförbund.
 • Sture Nordh Första medlingen 2016. Tidigare bland annat ordförande för SKTF och TCO.
 • Katarina Novak Första medlingen 2016.Tidigare bland annat vd och förbundsdirektör på Skogs- och lantarbetsgivareförbundet och utredningschef på Medlingsinstitutet.
 • Christina Nygårdh Första medlingen 2010. Tidigare förhandlingschef hos Sveriges Ingenjörer.
 • Leif Ohlsson Första medlingen 2010. Tidigare ordförande för Industrifacket och vice förbundsordförande och förhandlingschef för IF Metall.
 • Erland Olauson Första medlingen 2010. Tidigare LO:s förste vice ordförande, avtalssekreterare och chefsjurist. Ledamot i Medlingsinstitutets insynsråd.
 • Christina Rogestam Första medlingen 2004. Tidigare bland annat riksdagsledamot (C) och generaldirektör för Invandrarverket.
 • Sverker Rudeberg första medlingen 2020. Tidigare ansvarig för avtalsfrågor på Svenskt Näringsliv.
 • Gunilla Runnquist Första medlingen 2007. Tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet. Ledamot i Medlingsinstitutets insynsråd.
 • Gunnar Samuelsson Första medlingen 1980. Tidigare bland annat chef för Förlikningsmannaexpeditionen.
 • Robert Schön första medlingen 2020. Tidigare bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna.
 • Jan Sjölin Första medlingen 2004. Tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal.
 • Karl Olof Stenqvist Första medlingen 2011. Tidigare bland annat vice vd och förhandlingschef på Teknikföretagen.
 • Claes Stråth Första medlingen 1994. Tidigare bland annat generaldirektör för Medlingsinstitutet.
 • Hans Svensson Första medlingen 2000. Tidigare bland annat vd för Försäkringskasseförbundet och statssekreterare i Socialdepartementet.
 • Ronny Wenngren Första medlingen 2020. Tidigare förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet.
 • Torgny Wännström Första medlingen 2010. Tidigare vd för AFA Försäkring.
 • Inger Örtendahl (Ohlsson) Första medlingen 2007. Tidigare bland annat ordförande för Vårdförbundet och TCO.

Alla våra medlare genom åren

Sedan Medlingsinstitutet inrättades år 2000 har ett 60-tal personer haft uppdrag som medlare.

Alla våra medlare genom åren

Hur går en medling till

Medlarna är nyckelpersoner i en avtalsrörelse. I det här häftet kan man läsa om deras roll och om hur en avtalsrörelse går till.