• Lars Ahlvarsson, förhandlingsombudsman i Byggnads, personalborgarråd i Stockholm.

• Peter Ander, vd för hotell- och restaurangarbetsgivarna.

• Gunnar Björklund, vd inom Sandvikkoncernen, ordförande i Stål- och Metallförbundet.

• Britt-Marie Bystedt, generaldirektör för Byggnadsstyrelsen, vd för Riksradion, ordförande för stiftelsen Ruter Dam.

• Birgitta Böhlin, generaldirektör för Försvarets Materielverk, vd för Samhall.

• Jan-Peter Duker, vd i Arbio, vice vd och avtalsansvarig i Svenskt Näringsliv.

• Inger Efraimsson, förbundsordförande i SKTF, ordförande för Försäkringskassan.

• Göran Ekström, tf generaldirektör för Tullverket, generaldirektör för Arbetsgivarverket.

• Claes Ennerberg, chefsjurist på Almega.

• Lars-Erik Ericsson, ordförande Kommunförbundet, generaldirektör Arbetsgivarverket, landshövding Gävleborg.

• Kurt Eriksson, jurist på LO-TCO Rättsskydd, chefsjurist på Medlingsinstitutet.

• Malte Eriksson, ordförande Grafiska Fackförbundet.

• Cecilia Fahlberg Pihlgren, ordförande Unionen.

• Anders Forsberg, riksdagsdirektör, förbundsordförande i Jusek.

Lenita Granlund, avtalssekreterare för fackförbundet Kommunal.

• Gunnar Grenfors, riksdagsdirektör. Avled 2018.

• Göran Gräslund, generaldirektör för Datainspektionen, personaldirektör på Stockholms läns landsting och Riksskatteverket.

• Anders Hammarbäck förhandlingschef för fackförbundet Vision.

• Olle Hammarström, utredningschef på fackförbundet SIF.

• Sten-Olof Heldt, ordförande PTK.

• Erik Hjerpe, förhandlingschef för fackförbundet HTF.

• Bengt Huldt, vd för Stål och metallarbetsgivarna, Gruvornas arbetsgivarförbund och Svemek.

• Stefan Hult bland annat departementsråd och planeringschef på arbetsmarknadsdepartementet.

• Gunnar Högberg, vd för Redareföreningen och HAO.

• Bengt KÅ Johansson, löneminister, civilminister, landshövding Älvsborg.

• Olof Johansson, partiordförande för Centerpartiet, miljöminister.

• Inger Jonasdotter, förhandlare för Almega och branschansvarig för Almega Serviceentreprenörerna.

• Lars Josefsson, vd VVS- och grafiska branschernas förbund.

• Gunnar A Karlsson, ordförande Träindustriarbetareförbundet.

• Hans Karlsson, avtalssekreterare för LO, arbetslivsminister.

Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på Installatörsföretagen.

• Eva-Helena Kling, chefsjurist på fackförbundet SIF, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

• Benne Lantz, förhandlingschef på Saco och PTK.

• Rune Larson, Förhandlingschef för TCO-S, medlem av Rehnbergkommissionen. Avled 2017.

• Gösta Larsson, vice vd och förhandlingsansvarig för SAF.

• Göte Larsson, avtalssekreterare för fackförbundet Metall.

• Anders Lindström, ordförande i Sjöfolksförbundet, chef för Sjöfartsverket, generaldirektör för Medlingsinstitutet.

• Göran Ljungström, vd för Motor-, Petroleum- och Bilbranschen.

• Ella Niia, ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

• Anders Norberg förhandlingschef på Biltrafikens Arbetsgivarförbund och vice vd på Transportföretagen.

• Sture Nordh, ordförande för SKTF och TCO.

 Katarina Novák, vd för Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

• Christina Nygårdh, förhandlingschef Civilingenjörsförbundet.

• Leif Ohlsson, förbundsordförande för Industrifacket, vice ordförande och förhandlingschef IF Metall.

• Erland Olauson, avtalssekreterare för LO.

• Ulf Perbeck, förhandlingschef för Landstingsförbundet.

• Lars-Bonny Ramstedt, förhandlingschef för fackförbunden SIF och Unionen. Avled 2015.

• Gun-Sofie Rautiala, förhandlingsombudsman för fackförbundet SIF.

• Christina Rogestam, generaldirektör för Invandrarverket.

• Sverker Rudeberg avtalsansvarig på Svenskt Näringsliv.

• Gunilla Runnquist, förhandlingschef för Lärarförbundet.

• Gunnar Samuelsson, chef för Förlikningsmannaexpeditionen.

• Anders Sandgren, vd för Teko och Stoppmöbelförbundet, chefsjurist för Teknikföretagen.

• Robert Schön, vice vd för Industriarbetsgivarna.

• Jan Sjölin, avtalssekreterare för fackförbundet Kommunal.

• Rolf Skillner, personaldirektör LM Ericsson, vd för Trygghetsrådet. Avled 2007.

• Isa Skoog, förhandlingschef för fackförbundet SIF.

• Anitra Steen, generaldirektör för Riksskatteverket, vd för Systembolaget.

• Karl Olof Stenqvist, förhandlingschef för Teknikföretagen, vd för Teko, Sveriges textil- och modeföretag.

• Claes Stråth, generaldirektör för Medlingsinstitutet.

• Hans Svensson, förhandlingsombudsman för Försäkringsanställdas förbund, vd för Försäkringskasseförbundet.

• Åke Södergren, ordförande Livsmedelsarbetareförbundet.

• Erika Thelning, överdirektör på Arbetsmarknadsverket, vd för Trygghetsstiftelsen.

• Anders Tiderman, avtalssekreterare för IF Metall.

• Jöran Tjernell, förbundsdirektör för Civilingenjörsförbundet. Avled 2012.

Ronny Wenngren, förhandlingschef på Svenska Elektrikerförbundet.

• Rolf Wirtén, arbetsmarknadsminister, invandrarminister, budgetminister och ekonomiminister, landshövding Östergötland.

• Torgny Wännström, Vd för AFA försäkring.

• Inger Örtendahl (tidigare Ohlsson), förbundsordförande för Vårdförbundet, ordförande för TCO, generaldirektör för Arbetslivsinstitutet.