Webbplatsen fungerar i alla vanligt förekommande webbläsare.

På webbplatsen används cookies. Uppgifter om användare kodas så att det inte går att identifiera besökare på webbplatsen. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att webbplatsen ska uppfylla de tillgänglighetskrav som ställs i den lagstiftning som följer av EU:s direktiv om tillgänglighet. Vi anser att de kraven är delvis uppfyllda.

En del pdf-filer liksom till exempel vissa excelfiler uppfyller ännu inte kraven helt, men vi arbetar för att förbättra detta. Det gäller till exempel också det interaktiva diagrammet som visar könsfördelningen på arbetsmarknaden.

Webbplatsen är under ständig utveckling och webbredaktören är tacksam för synpunkter, tips eller frågor. Hör också av dig om du anser att vi på någon punkt inte uppfyller lagens krav så ska vi försöka åtgärda det. Mejla till webbredaktören.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter när det gäller tillgänglighetsarbetet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.