Nyheter från Medlingsinstitutet

Elföretag tecknar avtal

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska

Medlingsinstitutet i sociala medier

Publikationer

Våra rapporter och andra trycksaker går att ladda ned eller beställa.

Årsrapport för 2020

Löneskillnaden år 2020

Kalender

Hem

Hem