Nyheter från Medlingsinstitutet

Elföretag tecknar avtal
Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter minska
Medlingsinstitutet i sociala medier

Publikationer

Våra rapporter och andra trycksaker går att ladda ned eller beställa.

Årsrapport för 2020
Löneskillnaden år 2020

Kalender

Hem
Hem

Diagram

Diagram 1 Avtalade och faktiska löner

Årlig procentuell förändring
Källa: Medlingsinstitutet

Diagram 2 Nominell lön och reallön

Årlig procentuell förändring
Källa: Medlingsinstitutet