Elektrikerförbundet hade krävt kollektivavtal med företaget och det hade också lagts varsel om sympatiåtgärder. Då företaget tecknat kollektivavtal dras alla stridsåtgärder tillbaka.

För Medlingsinstitutet har den faste medlaren Ralf Larsson handlagt ärendet.