Bild på generaldirektören Irene Wennemo

Irene Wennemo

Generaldirektör

Fråga mig om myndigheten och lönebildningen

   08-545 292 41  |  073-514 44 43

Per Ewaldsson

Chefsjurist

Fråga mig om medling och konflikt

   08-545 292 47  |  070-423 37 34

Peter Beijron

Utredare

Fråga mig om lönestatistik

   08-545 292 44  |  073-507 57 00
Porträtt på John Ekberg

John Ekberg

Statistikansvarig

Fråga mig om löner och löneskillnader

   08-545 292 42  |  070-751 74 53

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

Ställ mediefrågor till mig

   08-545 292 43  |  073-531 40 50

Anna Fransson

Utredare

Fråga mig om kollektivavtalstäckning och organisationsgrad

   08-580 80 451  |  076-301 57 57
Porträtt på Petter Hällberg

Petter Hällberg

Nationalekonom

Fråga mig om makroekonomi, lönestatistik och lönebildning

   08-545 292 45  |  070-272 26 40
Porträttt på Christian Kjellström

Christian Kjellström

Utredare/nationalekonom

Fråga mig om kollektivavtal

   08-545 292 46  |  076-037 32 83
Porträtt på Gunilla Pettersson

Gunnel Kvillerud

Myndighetskoordinator

Fråga mig om inkomna handlingar, varsel och om konferenser. Begäran om offentliga handlingar skickar du till info@mi.se

   08-545 292 48  |  073-535 11 87

Tiina Virtanen

Administrationsansvarig

Fråga mig om ekonomi, budget och upphandling

   08-545 292 49  |  070-309 86 86