På Medlingsinstitutets Youtubekanal dokumenteras våra konferenser. Den 27 april 20221 hade vi till exempel en webbkonferens där vi presenterade årsrapporten för år 2020.

Medlingsinstitutet finns också på Instagram. Eftersom vi inte har resurser att bevaka flödet på sociala medier har vi stängt kommentarsfunktionen.

Här är några länkar till oss på Youtube.

Pandemin och ekonomin, Medlingsinstitutets konferens i oktober 2020
Presentation om rapporten om löneskillnad mellan kvinnor och män i juni 2020
Debatt om europeiska minimilöner från konfrensen om Medlingsinstitutets årsrapport från februari 2020.