I filen nedan finns alla kollektivavtal som löper ut år 2020 och 2021 med uppgift om vilka parter som tecknat dem och avtalens giltighetstid.

Korta beskrivningar av några avtal som tecknats sedan 2019

Porträttt på Christian Kjellström

Christian Kjellström

Utredare/nationalekonom

Fråga mig om kollektivavtal

   08-545 292 46  |  076-037 32 83