Öppna data (psidata) är digital information som du kan använda, återanvända och dela med dig av (PSI är en förkortning för Public Sector Information).

Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) publicera en förteckning över myndighetens öppna data.

Här hittar du en förteckning över Medlingsinstitutets öppna data på Medlingsinstitutets webbplats.

När du klickar på rubrik i listan nedan kommer du till en ny sida. På den nya sidan finns öppna data i excel-format som du kan använda.

Elektroniskt inhämtande av öppna data är avgiftsfritt.

Konjunkturlönestatistik

Konjunkturlönestatistiken visar lönernas utveckling månad för månad.

Gällande avtal

Gällande avtal visar vilka avtal arbetsmarknadens parter har med varandra och vilken giltighetstid avtalen har.

Avtal om korttidspermittering

Medlingsinstitutet följer utvecklingen av antalet avtal om korttidspermittering som tecknas av arbetsmarknadens parter.